Policja szkoli Pierwszą Brygadę - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja szkoli Pierwszą Brygadę

Policja Kujawsko-Pomorska

Policja szkoli Pierwszą Brygadę

Data publikacji 18.09.2015

Począwszy od miesiąca września 2009 r. instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy rozpoczęli cykl szkoleń żołnierzy z zakresu walki wręcz.

Począwszy od miesiąca września 2009r. instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy w wyniku nawiązanej współpracy z 1 Pomorską Brygadą Logistyczną w Bydgoszczy rozpoczęli cykl szkoleń żołnierzy z zakresu walki wręcz w bliskim kontakcie.

Zajęcia prowadzone są zarówno na sali gimnastycznej jak i w terenie otwartym kompleksu koszarowego 1 BLog. Szkolenie pozwoli na zapoznanie żołnierzy z różnymi technikami interwencji stosowanymi w codziennej służbie przez policjantów oraz sportami walki tj. boksem tajskim i technikami walki stosowanymi w MMA, co z kolei wyposaży żołnierzy w umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych zarówno na terenie kraju jak i podczas misji zagranicznych.


Tekst: Piotr Cieślicki
Zdjęcia: Aleksandra Tessa
Sekcja Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy