Przed Ślubowaniem - Policja Kujawsko-Pomorska

Przed Ślubowaniem

Policja Kujawsko-Pomorska

Przed Ślubowaniem

Data publikacji 18.09.2015

Dzięki wsparciu Sejmiku Samorządowego oraz samorządów Bydgoszczy, Torunia i Włocławka stu poborowych, odbywających zastępczą służbę wojskową zostało wcielonych do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

SzkolenieDzięki wsparciu Sejmiku Samorządowego oraz samorządów Bydgoszczy, Torunia i Włocławka stu poborowych, odbywających zastępczą służbę wojskową zostało wcielonych do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.
Spośród wielu chętnych wyłoniono najlepszych. Przyszli policjanci uczestniczą teraz w 2-miesięcznym cyklu szkoleń obejmującym podstawy pracy prewencyjnej. Zdobywają wiedzę z zakresu prawa i administracji, użycia broni i środków przymusu.

SzkolenieĆwiczą umiejętności posługiwania się bronią i skutecznej samoobrony. Na codziennych zaprawach porannych podnoszą swoją sprawność fizyczną.
Po zakończeniu „nauki” będą wspierać w codziennej służbie patrolowej funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej policji. 60 służyć będzie w Bydgoszczy, 22 w Toruniu i 18 we Włocławku.

podkom. Monika Chlebicz
KWP w Bydgoszczy
Rzecznik Prasowy
 
publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www