Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy - Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Data publikacji 18.09.2015

2 grudnia 2009 r. odbyła się kolejna edycja warsztatów dla osób, które zgodnie z art. 2071 § 1 pkt 3a Kodeksu Pracy wyznaczone są do udzielania pierwszej pomocy w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy.

POLICJA2 grudnia 2009 r. odbyła się kolejna edycja warsztatów dla osób, które zgodnie z art. 2071 § 1 pkt 3a Kodeksu Pracy wyznaczone są do udzielania pierwszej pomocy w komórkach organizacyjnych KWP w Bydgoszczy. Szkolenie zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadził kom. Piotr Tokarczyk - lekarz Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie prawidłowych zachowań na miejscu zdarzenia, a także algorytmu czynności reanimacyjnych. W trakcie warsztatów doskonalono opatrywanie różnego rodzaju ran i resuscytację. Prowadzący omówił działanie urządzenia do defibrylacji, które coraz częściej spotkać można w obiektach użyteczności publicznej. Uczestnicy szkolenia zgodnie oświadczyli, iż zachodzi realna potrzeba kontynuacji tego przedsięwzięcia.

POLICJA
POLICJA
POLICJAOpracował: podkom. Robert Miękczyński
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy