Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

Data publikacji 18.09.2015

W dniach 12, 13 i 14 grudnia br., na strzelnicy Klubu Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy, odbyły się warsztaty dla funkcjonariuszy. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez instruktorów ze Szkoły Policji w Słupsku.

Warsztaty dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

W dniach 12, 13 i 14 grudnia br., na strzelnicy Klubu Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy, odbyły się warsztaty dla funkcjonariuszy, którzy realizują w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji naszego garnizonu proces wyszkolenia strzeleckiego.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez instruktorów ze Szkoły Policji w Słupsku.

Szkoła Policji w Słupsku, jako jedyna w kraju, prowadzi doskonalenie zawodowe w tym zakresie realizowane centralnie i nadaje uprawnienia do prowadzenia zajęć z funkcjonariuszami.

Warsztaty dla instruktorówUdział policjantów – instruktorów z Szkoły Policji w Słupsku, zapewnił odpowiedni poziom doskonalenia i przyczynił się do podniesienia na jeszcze wyższy poziom przygotowania naszych policjantów do realizacji tego, ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonariuszy i obywateli, elementu szkolenia policjantów. W ten sposób rozpoczeliśmy współpracę ze Szkołą, która będzie polegać na udziale wykładowców i instruktorów ze Słupska w zajęciach organizowanych lokalnie na terenie naszego województwa.

 
Warsztaty dla instruktorówZajęcia stanowiły kontynuację prowadzonych w pierwszym półroczu 2007 r. zajęć. Wówczas prowadzili je instruktorzy strzelectwa sportowego Klubu Sportowego ”Zawisza” w Bydgoszczy, a uczestniczyło w nich ponad 30 policjantów.
 
 

nadkom. Roman Kajzer