Warsztaty dla Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Data publikacji 18.09.2015

25 i 26 czerwca br. Wydział Kadr i Szkolenia wspólnie z Wydziałem Prewencji i Sekcją Psychologów KWP w Bydgoszczy zorganizował warsztaty przeznaczone dla Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracujących na kąpieliskach naszego województwa.

25 i 26 czerwca br. Wydział Kadr i Szkolenia wspólnie z Wydziałem Prewencji i Sekcją Psychologów KWP w Bydgoszczy zorganizował warsztaty przeznaczone dla Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracujących na kąpieliskach naszego województwa.

Ratownicy Wodni bardzo często są świadkami czynów zabronionych i od nich osoby odpoczywające na kąpieliskach mają prawo oczekiwać pomocy i właściwej reakcji w przypadku naruszenia prawa.

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia przed ewentualnym zatarciem śladów przestępstwa lub wykroczenia, elementy ułatwiające komunikację interpersonalną oraz radzenie sobie z tzw. „trudnym klientem”. Drugi dzień warsztatów poświęcony był na naukę technik samoobrony w postaci różnych form obezwładniania przeciwnika.

oprac. Piotr Cieślicki
specjalista Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy 
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www