Warsztaty dla służby dyżurnej jednostek terenowych naszego garnizonu - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla służby dyżurnej jednostek terenowych naszego garnizonu

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla służby dyżurnej jednostek terenowych naszego garnizonu

Data publikacji 18.09.2015

W dniu 06.03.2008r. zakończyły się, realizowane zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, warsztaty dla służby dyżurnej jednostek terenowych naszego garnizonu.

DyżurnyW dniu 06.03.2008r. zakończyły się, realizowane zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, warsztaty dla służby dyżurnej jednostek terenowych naszego garnizonu.
 
Program dwudniowych warsztatów przygotowany został w oparciu o propozycje Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy. Szkolenie realizowane było przy udziale wielu wydziałów naszej komendy: Kontroli, Kryminalnego, Ruchu Drogowego, Wywiadu Kryminalnego oraz Kadr i Szkolenia.

Podczas X edycji warsztatów przeszkolona została praktycznie cała służba dyżurna naszego województwa, ok. 240 osób oraz 10 funkcjonariuszy – Naczelników Sekcji Prewencji lub Sztabów Policji z wybranych jednostek Policji naszego województwa.

Zajęcia obejmowały min. takie zagadnienia jak:

· przyjmowania zgłoszeń o wydarzeniach ze szczególnym uwzględnieniem interwencji policyjnych,

· kierowania siłami i środkami z uwzględnieniem dyslokacji służby oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności przez policjantów,

· algorytmów postępowania dyżurnego,

· odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,

· nieprawidłowości przy przyjmowaniu zgłoszeń o wydarzeniach,

· organizacji imprez masowych,

· komunikacji interpersonalnej.

Szkolenie odbywało się w pomieszczeniach Kompanii OPP w Bydgoszczy, mieszczących się na terenie Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo KMP w Toruniu.