Warsztaty szkoleniowe - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty szkoleniowe

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty szkoleniowe

Data publikacji 18.09.2015

09.12.2008 r. zakończyła się X, ostatnia w tym roku, edycja dwudniowych warsztatów organizowanych przez Sekcję Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, przeznaczonych dla policjantów.

09.12.2008 r. zakończyła się X, ostatnia w tym roku, edycja dwudniowych warsztatów organizowanych przez Sekcję Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, przeznaczonych dla policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych jednostek Policji naszego województwa.

Podczas zajęć funkcjonariusze mogli doskonalić umiejętności strzeleckie, jak również taktykę i techniki samoobrony oraz posługiwanie się pałką TONFA. W programie warsztatów znalazły się również wykłady prowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy. W zajęciach wzięło udział 186 policjantów, w tym co nas niezmiernie cieszy 9 kobiet. W roku przyszłym planujemy kontynuację tego przedsięwzięcia i organizację zajęć również dla policjantów służb kryminalnych.


Warsztaty mogły odbyć się dzięki pomocy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy a także Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy.


opracował:
nadkom. Roman Kajzer
Wydział Kadr i Szkolenia
KWP w Bydgoszczy