Warsztaty z ratownictwa wodnego - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty z ratownictwa wodnego

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty z ratownictwa wodnego

Data publikacji 18.09.2015

25 maja 2009 r., rozpoczął się cykl warsztatów z ratownictwa wodnego. Jest to kolejna propozycja Wydziału Kadr i Szkolenia KWP, realizowana wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP dla policjantów, którzy chcą nabyć nowe, lub doskonalić już posiadane umiejętności w tym zakresie.

25 maja, rozpoczął się cykl warsztatów z ratownictwa wodnego. Jest to kolejna propozycja Wydziału Kadr i Szkolenia KWP, realizowana wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP dla policjantów, którzy chcą nabyć nowe, lub doskonalić już posiadane umiejętności w tym zakresie. Po warsztatach realizowanych w lutym na basenie przyszła pora na zajęcia na akwenie otwartym. Dzięki uprzejmości kierownika ośrodka wypoczynkowego „Żagiel” w Borównie policjanci mogli skorzystać z łodzi oraz sprzętu ratowniczego.


Podczas zajęć funkcjonariusze doskonalili umiejętność ratowania przy pomocy łodzi, celnego rzucania rzutką ratowniczą – ratowanie z brzegu, holowania tonącego bez i przy pomocy sprzętu ABC – maska, płetwy i rurka do oddychania oraz pierwszej pomocy i oceny parametrów życiowych po wyciągnięciu na brzeg. Celem zajęć było również oswojenie się z roślinnością wodną, która utrudnia poruszanie się i prowadzenie akcji ratunkowej, złudzeniem odległości pomiędzy brzegiem a osobą tonącą, pokonywanie zafalowania jak również bezpieczne podejmowanie penetracji toni wodnej w poszukiwaniu poszkodowanego.

 
Uczestnicy mieli okazję, dzięki udziałowi w zajęciach nadkom. Waldemara Madzińskiego z Wydziału Prewencji KWP, zapoznać się z profesjonalnym sprzętem do nurkowania oraz nabyć podstawową wiedzę w tym zakresie. Warsztaty zakończyły się przeprowadzeniem pełnej akcji ratowniczej wraz z resuscytacją. Na szczególne uznanie zasługuje postawa pań, które pomimo niezbyt ciepłej wody (18 stopni Celsjusza), jako pierwsze, dając przykład panom, wskoczyły do niej a wszystkie zadania wykonywały profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Warsztaty przygotował i poprowadził pan Piotr Cieślicki – specjalista Sekcji szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP.
Zapraszamy na kolejne edycje.

 

nadkom. Roman Kajzer
Wydział Kadr i Szkolenia
KWP w Bydgoszczy

 
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www