Grom prowadzi szkolenia - Policja Kujawsko-Pomorska

Grom prowadzi szkolenia

Policja Kujawsko-Pomorska

Grom prowadzi szkolenia

Data publikacji 18.09.2015

Instruktorzy Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM prowadzą szkolenia dla policjantów woj. kujawsko – pomorskiego.

Instruktorzy Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM prowadzą szkolenia dla policjantów woj. kujawsko – pomorskiego.

W dniach 19-20 listopada 2009r. instruktorzy Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM po raz czwarty w tym roku przeprowadzili warsztaty szkoleniowe z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz poruszania się z bronią palną w pomieszczeniach w zespołach realizacyjnych. W ćwiczeniach brali udział policyjni instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego, funkcjonariusze OPP w Bydgoszczy oraz policjanci CBŚ.


opr. nadkom. Tomasz Krajewski
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy