Warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka.

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka.

Data publikacji 18.09.2015

W dniach od 19 do 21 października 2009r. odbyła się II edycja warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dla funkcjonariuszy realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka.

W dniach od 19 do 21 października 2009r. odbyła się II edycja warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dla funkcjonariuszy realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze: Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Bydgoszczy, Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i Gliwic oraz Policji naszego garnizonu.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował tzw. „czerwoną taktykę” czyli elementy ratownictwa medycznego, samoobronę, taktykę i techniki interwencji, doskonalenie umiejętności prawidłowego wejścia i poruszania się w pomieszczeniach oraz strzelania sytuacyjne z broni palnej, a także z broni typu FX przeznaczonej do treningu strzeleckiego.

Tym razem uczestnicy warsztatów musieli stawić czoła zbliżonym do realiów symulacjom, w której wszystkie ww. zagadnienia zostały połączone w szereg następujących po sobie zdarzeń. Było więc wejście do pomieszczenia, w którym znajdował się ranny funkcjonariusz, wstępne opatrzenie, zabezpieczenie na noszach i ewakuacja, wzajemne ubezpieczanie, użycie broni typu FX w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia oraz podstawowe czynności reanimacyjne w miejscu bezpiecznym.

W ostatnim dniu doskonalono „na ostro” umiejętności strzeleckie w strzelaniach sytuacyjnych, zarówno samodzielnie jak i w zespołach dwuosobowych. Ćwiczono strzelania do czasowo ukazującej się tarczy, w ruchu, z bojową i taktyczną wymianą magazynków, po wejściu do pomieszczenia i rozpoznaniu celu, a także ewakuując rannego z miejsca zagrożenia. Warsztaty oceniane są przez uczestników bardzo wysoko. Jest to ich zdaniem doskonały pomysł na wymianę doświadczeń funkcjonariuszy z różnych formacji i ciągłe doskonalenie umiejętności w jakże ważnym aspekcie naszej służby, tj. w działaniach w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, z którymi spotykamy się na co dzień.

 


Opracował: podkom. Robert Miękczyński
Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy