Wspólna wymiana doświadczeń funkcjonariuszy i żołnierzy - 18.11.2009 r. - Policja Kujawsko-Pomorska

Wspólna wymiana doświadczeń funkcjonariuszy i żołnierzy - 18.11.2009 r.

Policja Kujawsko-Pomorska

Wspólna wymiana doświadczeń funkcjonariuszy i żołnierzy - 18.11.2009 r.

Data publikacji 18.09.2015

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów dla grup realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka.

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest pomysłodawcą i organizatorem warsztatów dla grup realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka. Uczestniczą w nich zarówno funkcjonariusze straży granicznej, ABW, żołnierze oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej oraz kujawsko-pomorscy policjanci.

Rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów dla grup realizujących zatrzymania wysokiego ryzyka. Biorą w nich udział funkcjonariusze straży granicznej, ABW, żołnierze z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej oraz policjanci naszego województwa. Funkcjonariusze wymieniają swoje doświadczenia w ciągu 3 dni. Przez pierwsze dwa trenują na sali. W tym czasie uczestnicy zajęć, których w każdej edycji jest szesnastu, ćwiczą taktyki i techniki interwencji, elementy samoobrony, taktykę poruszania się w zespołach z bronią palną w pomieszczeniach oraz ratownictwo medyczne. Trzeciego dnia na nowoczesnej strzelnicy w Komisariacie Toruń Podgórz doskonalą strzelanie sytuacyjne w zespołach dwu i czteroosobowych. Dotychczas przeszkolonych zostało 32 funkcjonariuszy i żołnierzy. Pomysł zorganizowania tego typu cyklicznych warsztatów powstał w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.


Kamila Ogonowska
Zespół Prasowy
KWP w Bydgoszczy