Cykl szkoleń dla służb Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy - Policja Kujawsko-Pomorska

Cykl szkoleń dla służb Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy

Policja Kujawsko-Pomorska

Cykl szkoleń dla służb Wydziału Konwojowego KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015

Instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy rozpoczęli cykl szkoleń zaplanowanych w 2010 roku z myślą o funkcjonariuszach pełniących służbę w Wydziale Konwojowym KWP w Bydgoszczy.

Instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy rozpoczęli cykl szkoleń zaplanowanych w  2010 roku z myślą o funkcjonariuszach pełniących służbę w Wydziale Konwojowym KWP w Bydgoszczy.

Podczas opracowywania programu warsztatów szczególny nacisk został położony na technikę samoobrony, techniki i taktykę transportowania zatrzymanych osób oraz sposoby przeciwdziałania ucieczce osoby zatrzymanej.


nadkom. Roman Kajzer
Wydział Kadr Szkolenia
KWP w Bydgoszczy