Doskonalenie technik interwencyjnych - Policja Kujawsko-Pomorska

Doskonalenie technik interwencyjnych

Policja Kujawsko-Pomorska

Doskonalenie technik interwencyjnych

Data publikacji 18.09.2015

04.03.2010r., rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy dla funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego w zakresie taktyki i techniki interwencji.

Policja04.03.2010r., rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy dla funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego w zakresie taktyki i techniki interwencji.
Główny nacisk położono za doskonalenie technik interwencyjnych przy wykorzystaniu pałki służbowej typu ,,TONFA” oraz doskonalenie techniki strzeleckiej a pomocą symulatora laserowego Lasershot-100. Ponadto uczestnicy warsztatów nabyli umiejętności z zakresu walki wręcz i to właśnie podczas tej części warsztatów wykazywali się największym zaangażowaniem wynikającym z chęci poznania taktyki walki.
Policja
Policja
Policja


Opr.: Piotr Cieślicki
Specjalista Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
WKiS KWP w Bydgoszczy.