Szkolenie z taktyki i techniki interwencji - Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie z taktyki i techniki interwencji

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie z taktyki i techniki interwencji

Data publikacji 18.09.2015

Instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kard i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz walki wręcz dla funkcjonariuszy z KMP w Grudziądzu.

Instruktorzy Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kard i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz walki wręcz dla funkcjonariuszy z KMP w Grudziądzu. Ćwiczenia realizowane były na sali sportowej znajdującej się w kompleksie budynków tamtejszej komendy Policji. Zajęcia rozbudowane zostały o element kształtowania właściwych postaw strzeleckich przy wykorzystaniu trenażera strzeleckiego Lasershot-100 i to właśnie ta część zajęć wzbudziła najwięcej pozytywnych emocji.

Opracował: Piotr Cieślicki
Specjalista Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy