Warsztaty dla funkcjonariuszy w zakresie taktyki i techniki interwencji - Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla funkcjonariuszy w zakresie taktyki i techniki interwencji

Policja Kujawsko-Pomorska

Warsztaty dla funkcjonariuszy w zakresie taktyki i techniki interwencji

Data publikacji 18.09.2015

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadził kolejne warsztaty dla funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego w zakresie taktyki i techniki interwencji.

PolicjaWydział Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy przeprowadził kolejne warsztaty dla funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego w zakresie taktyki i techniki interwencji. Tematem warsztatów było doskonalenie technik interwencyjnych przy wykorzystaniu pałki służbowej Policjatypu ,,TONFA” oraz doskonalenie techniki strzeleckiej przy pomocy symulatora laserowego Lasershot-100. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników zajęć cykl szkoleniowy rozszerzono o elementy z zakresu walki wręcz. Podczas zajęć funkcjonariusze wykazywali się ogromnym zaangażowaniem wynikającym z chęci poznania nowych technik samoobrony, podnoszących niewątpliwie bezpieczeństwo pełnienia służby.

Policja
Policja
Policja


Opracował:Piotr Cieślicki
Specjalista Sekcji Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy