Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Film profilaktyczny skierowany do młodzieży szkolnej oraz rodziców.

 
W trosce o przyszłość
Resocjalizacja najczęściej kojarzy się nam z pracą z osobami pozbawionymi wolności, które świadomie lub z przypadku wstąpiły na drogę przestępczą prowadzącą do bram jednostek penitencjarnych i krat w oknach celi więziennej. Wiele osób trafia właśnie tam, bo nie miało właściwych wzorców, nie było nikogo kto by zwrócił ich uwagi na konsekwencje złych wyborów, których dokonali w młodym wieku. Dlatego przy współpracy z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy, Sądem Okręgowym we Włocławku, Aresztem Śledczym w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorską Terenową Radą do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym, Bydgoskim Klubem Sztuk Walki, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym we Wocławku, Zakładem Poprawczym w Szubinie, Stowarzyszeniem Oficerów Więziennych zrealizowano przedsięwzięcie w postaci filmu profilaktycznego, którego celem jest podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności prawno-karnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 
 
Doborowe towarzystwo
Film zakłada pokazanie konsekwencji obranej drogi przestępczej. Młody człowiek  zetknie się z szeregiem instytucji, których zadaniem będzie podjęcie trudu jego poprawy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich instytucji biorących udział w tym przedsięwzięciu, widz będzie mógł odczuć konsekwencje swoich przyszłych złych wyborów, być może zastanowi się wówczas, że nie warto iść tą drogą.
 
Więzienie to nie przygoda
Od samego początku założeniem projektu było ukazanie czym może się skończyć bezkrytyczna postawa młodego człowieka. Kradzież, pobicie, dręczenie innych to nie bezkarny „lans” w oczach kolegów…to prosta droga do więziennej celi, której można uniknąć gdy się w porę nie opamiętamy. 
Film oczami młodocianego przestępcy prowadzi widza od komisariatu policji, poprzez salę sądową, wizyty kuratora, pobyt w zakładzie poprawczym aż do więzienia. Bardzo dobitnie ukazano niedogodności związane z odbywaniem kary. Być może uświadomienie młodemu człowiekowi jak wielką dolegliwością jest pobyt w izolacji penitencjarnej, z jakimi ograniczeniami się on wiąże pozwoli podjąć właściwą decyzję i zamiast za więzienne mury człowiek trafi ...do szkoły z internatem.
 
Film dla ludzi, nie dla funkcjonariuszy
Od samego początku przesłaniem tego przedsięwzięcia jest, aby film żył swoim życiem. Ma być pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, terapeutów, wszystkich, którym nie jest obojętny los młodych ludzi. Dlatego też zachęcamy do wykorzystywania go w pracy z młodymi ludźmi oraz ich rodzicami. 
 

 

 

Autor: asp. szt. Tomasz Trybuszewski Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski

 • Kadr tytułowy filmu
  Kadr tytułowy filmu
 • Kadr z filmu - chłopcy na plaży.
  Kadr z filmu - chłopcy na plaży.
 • Kadr z filmu - sędzia.
  Kadr z filmu - sędzia.
 • Kadr z filmu - opiekun i dzicko w sądzie.
  Kadr z filmu - opiekun i dzicko w sądzie.
 • Kadr z filmu - strażnik więzienny.
  Kadr z filmu - strażnik więzienny.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony