Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Podsumowanie policyjnych działań „SMOG”

Data publikacji 02.02.2018

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania "SMOG". Celem działań było eliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które emitują do atmosfery nadmierną emisje spalin.

Wczoraj (1.02.18) na terenie naszego województwa policjanci przeprowadzili działania "SMOG". Funkcjonariusze kontrolowali przede wszystkim stan techniczny pojazdów, zwracali szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie.
W akcji łącznie wzięło udział 310 policjantów. Podczas jej trwania kujawsko-pomorscy funkcjonariusze skontrolowali 2 294 pojazdy, ujawniając 131 przypadków nieprawidłowości stanu technicznego. Mundurowi zatrzymali 106 dowodów rejestracyjnych za usterki związane z naruszeniami warunków technicznych pojazdów.

Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych, związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

- art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

- art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

Autor: kom. Joanna Karpińska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony