Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Odprawa kadry kierowniczej komórek ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 13.02.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się wczoraj odprawa naczelników/kierowników komórek ruchu drogowego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego, w której uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.

Wczoraj (12.02.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa naczelników/kierowników komórek ruchu drogowego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.  Poprowadził ją Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy mł. insp. Maciej Zdunowski. Podczas odprawy podsumowano stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku, a także określono cele działań mające na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa na drogach przewidziane do realizacji w tym roku.

Działania Policji skupiać się będą przede wszystkim na ujawnianiu wykroczeń w ruchu drogowym stanowiących główne przyczyny zdarzeń drogowych tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie. Ponadto, policjanci będą ujawniać wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także będą zwracać uwagę na wykroczenia popełnianie przez pieszych i rowerzystów.

Autor: kom. Joanna Jakubas
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony