Szkolenie funkcjonariuszy z transportu drogowego - Aktualności - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Szkolenie funkcjonariuszy z transportu drogowego

Data publikacji 15.01.2020

Funkcjonariusze ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego szkolili się z zakresu kontroli przestrzegania obowiązków i warunków związanych z przewozem drogowym, czasem pracy kierowców oraz przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wczoraj (14.01.2020r.)  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu kontroli przestrzegania obowiązków i warunków związanych z przewozem drogowym, czasem pracy kierowców oraz przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych. Omówione zostały również wprowadzone w 2019 roku zmiany w przepisach odnośnie kontroli transportu drogowego oraz stanu technicznego pojazdów. Szkolenie, w którym uczestniczyło 30 funkcjonariuszy z woj. kujawsko-pomorskiego, przeprowadził Naczelnik Inspekcji WITD w Bydgoszczy, przedstawiciele kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Policjantom pionu ruchu drogowego przypomniane zostały przepisy dotyczące wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) oraz zwrócono uwagę na prawidłowe sporządzenie dokumentacji służbowej. Policjanci uczestniczący w szkoleniu mieli okazję skorzystać z trenażera i w prosty sposób zapoznać się z obsługą tachografu cyfrowego. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przedstawili zaś zasady wynikające z systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz omówili praktyczną stronę weryfikacji numeru SENT.

Policjanci pełniący służbę na drodze będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.


 

  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu
  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu
  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu
  • funkcjonariusz ITD przemawia na szkoleniu
  • funkcjonariusz ITP prezentuje działanie maszyny
  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu
  • Funkcjonariuszka ITD prowadzi wykład
  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu
  • Policjanci siedzą w ławkach i słuchają wyykładu