Piesi „pod lupą” włocławskich policjantów - Aktualności - Policja Kujawsko-Pomorska

Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Piesi „pod lupą” włocławskich policjantów

Na terenie działania włocławskiej jednostki przeprowadzono wczoraj działania „Bezpieczny pieszy”. Policjanci wzięli „pod lupę” zachowania pieszych na drodze, ale zwracali także uwagę na kierujących pojazdami, zwłaszcza w okolicy przejść. Widok funkcjonariuszy ruchu drogowego studził emocje w upalny dzień i mobilizował do przestrzegania przepisów.

Policjanci ruchu drogowego z Włocławka przeprowadzili wczoraj (28.07.20) działania prewencyjno-kontrolne zmierzające do zapewnienia większego bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracali uwagę czy sami piesi stosują się do obowiązujących przepisów. Pod „policyjną lupą” znaleźli się nie tylko przechodnie, ale także kierujący pojazdami, zwłaszcza w okolicy przejść dla pieszych. W tych newralgicznych punktach coraz częściej dochodzi bowiem do zdarzeń z udziałem pojazdów i niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Podczas działań policjanci ujawnili łącznie 23 wykroczenia, z czego 13 dopuścili się piesi (dotyczyły one głównie przejścia przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub niestosowania się do sygnalizacji świetlnej). Spośród ujawnionych 10 wykroczeń, popełnionych przez kierujących, większość dotyczyła nieustąpienia pierwszeństwa pieszym. Mundurowi nałożyli na ich sprawców 11 mandatów karnych i 12 pouczeń.

Policjanci apelują do pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego o poruszanie się zgodnie z przepisami i stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Zachowanie czujności i szczególnej ostrożności w miejscach, w których krzyżuje się ruch pieszych oraz pojazdów, realnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nas samych.