Aktualności

Policja Kujawsko-Pomorska

Inauguracja akcji „JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU” podczas eliminacji powiatowych Turnieju BRD

Data publikacji 23.04.2018

W sobotę (21.04) w województwie kujawsko-pomorskim odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W trakcie rozgrywek odbyła się również inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej „Jednośladem bezpiecznie do celu”, która w swojej odsłonie promowała bezpieczeństwo użytkowników jednośladów.

„Jednośladem bezpiecznie do celu” to już kolejna ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata. Celem akcji jest przede wszystkim:
− przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów,
− uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy środków działających podobnie do alkoholu, zły stan techniczny i brak obowiązkowego wyposażenia pojazdów,
− kształtowanie właściwych postaw i bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbałości o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych,
− wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz promowanie kultury jazdy, a także empatii.

O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in. możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja. Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też, od wielu lat, podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych. Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy jednak, że to człowiek i jego zachowanie ma największy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

źródło: KGP

 

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Żninie

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Bydgoszczy

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Świeciu

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Golubiu-Dobrzyniu

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Inowrocławiu

"Jednośladem bezpiecznie do celu" we Włocławku

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Radziejowie

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Nakle

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Aleksandrowie

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Lipnie

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Toruniu

"Jednośladem bezpiecznie do celu" w Tucholi

„Jednośladem bezpiecznie do celu”. Spotkanie z uczniami w podstawówce w Byczynie

 "Bezpieczny rowerzysta w mieście" w Aleksandrowie

Autor: kom. Joanna Karpińska
Publikacja: Kamila Ogonowska