STOP AGRESJI DROGOWEJ - Informacje dla użytkowników dróg - Policja Kujawsko-Pomorska

Informacje dla użytkowników dróg

Policja Kujawsko-Pomorska

STOP AGRESJI DROGOWEJ

Data publikacji 18.09.2015

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w 2014 roku uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej.
od adres mailowy stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl można przesyłać filmy z przejawami agresji ze strony zbyt krewkich uczestników ruchu drogowego.
 
W celu szybszej reakcji ze strony Policji wraz z przesłanym materiałem proszę przesłać następujące informacje:
  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość,nr drogi/ulica)
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. Kontaktowy
 
 
Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
POWIADOM NAS!
 
 
Dozwolone jest przesyłanie wiadomości do max 20 MB, rozszerzenia plików to najpopularniejsze formaty wideo: .AVI, ASF,MPG, MPE,MP2, MPEG, MPEG2, DIVX, MP4, MOV, WMV, WMP. Niedozwolone są wiadomości dzielone (multipart).
 
W przypadku przysłania nieprawidłowego lub zbyt dużego pliku, policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.
 
WAŻNAINFORMACJA
Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).
 

Wykaz adresów komendach wojewódzkich Policji:
 

Miasto Warszawa

WRD KSP
w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

woj. dolnośląskie

WRD KWP
we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie

KWP
w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

woj. łódzkie

WRD KWP
w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

woj. lubelskie

WRD KWP
w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie

KWP
w Gorzowie Wielkopolskim

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie

WRD KWP
w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie

WRD KWP
w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

woj. opolskie

WRD KWP
w Opolu

problemdrogowy@op.policja.gov.pl

woj. podkarpackie

WRD KWP
w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. podlaskie

WRD KWP
w Białymstoku

stopagresjidrogowje@bk.policja.gov.pl

woj. pomorskie

KWP
w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie

WRD KWP
w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie

WRD KWP
w Kielcach

stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie

WRD KWP
w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie

WRD KWP
w Poznaniu

stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie

KWP
w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl