SPEED w działaniach „Prędkość” w Bydgoszczy - SPEED - Policja Kujawsko-Pomorska

Policja Kujawsko-Pomorska

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

 • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
 • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
 • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

 

SPEED w działaniach „Prędkość” w Bydgoszczy

Dzisiaj (20.12) policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania pn. „Prędkość”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci zwracają uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W Bydgoszczy na drogach jeżdżą policjanci grupy SPEED.

W 2019 roku głównie kierujący samochodami osobowymi spowodowali ponad 25 tys. wypadków drogowych, w wyniku których zginęło ponad 2000 osób, a przeszło 30 tys. zostało rannych.

Główną przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ale najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków, niezmiennie od lat, pozostaje niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.

To właśnie nadmierna prędkość towarzysząca wypadkom drogowym w 2019 r. doprowadziła do śmierci 726 osób. Co istotne, jest ona groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka.

Od 18 maja 2015 r. w Polsce obowiązuje przepis skutkujący zatrzymaniem prawa jazdy kierującemu, który przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na początku wejścia w życie tej regulacji zauważalne było znaczne zmniejszenie prędkości pojazdów w Polsce. Z czasem jednak kierowcy przestali zwracać szczególną uwagę na ten przepis.

Stąd konieczność wkroczenia do działań grup „SPEED”. Dziś policjantów w tych grup można spotkać m.in. na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Uprzedzamy, bo chyba nikt nie chciałby stracić prawa jazdy dosłownie przed świętami.

Autor: mł. insp. Monika Chlebicz
Publikacja: mł. insp. Monika Chlebicz
 • policjant zatrzymuje samochód do kontroli
 • policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • policjant obserwuje samochody poruszające się na drodze
 • policjant zatrzymuje samochód do kontroli
 • policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • policjant podnosi rękę i zatrzymuje samochód do kontroli
 • policjant kontroluje zatrzymany samochód
 • policjant sprawdza dokumenty