Policja Kujawsko-Pomorska

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego pion prewencji we wszystkich komendach wojewódzkich Policji funkcjonują Zespoły pn. „SPEED”, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" funkcjonuje od dnia 19 lipca 2019 r., a w jego skład wchodzi:

  • trzech policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
  • po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
  • dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina.

 

Półroczne efekty działania grupy SPEED na kujawsko-pomorskich drogach

Data publikacji 20.07.2020

Kujawsko-pomorscy policjanci, działający w specjalnej grupie SPEED, zatrzymali od początku roku do końca czerwca 735 praw jazdy, w tym 699 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Osoby, które decydują się na zbyt szybką jazdę muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Nie ma i nie może być tolerancji dla kierujących, których nieodpowiedzialne zachowanie zagraża bezpieczeństwu na drogach, a do takich z pewnością można zaliczyć osoby nieprzestrzegające obowiązujących ograniczeń. 

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestników zdarzenia. Ponadto agresywne i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego przyczyniają się bezpośrednio do zaistnienia wypadków drogowych.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i reagowaniu na najbardziej niebezpieczne, a także agresywne zachowania na drodze działa policyjna grupa SPEED, której funkcjonariusze pełnią służbę na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego. Te miejsca są wyznaczane na podstawie analiz prowadzonych od wielu już lat na danym terenie.

Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy SPEED w pierwszym półroczu 2020 roku:

- skontrolowali 18 093 pojazdy,
- ujawnili 19 433 wykroczenia drogowe, z czego 13 864 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
- nałożyli 16 469 mandatów karnych, z czego 12 202 za przekroczenie prędkości,
- skierowali 232 wnioski o ukaranie za wykroczenia drogowe,
- zatrzymali 735 praw jazdy, w tym 699 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,
- zatrzymali 522 dowody rejestracyjne,
- ujawnili także 70 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Prędkość zabija – to nie mit tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska
Ładowanie odtwarzacza...