Oddział Wojewódzki

Oddział Wojewódzki

Data publikacji 18.09.2015

Oddział Wojewódzki
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

składa się z Prezesów Kół terenowych
oraz z Członków Prezydium podany poniżej:

 1. Roman Skrzeszewski - Prezes ZW SEiRP
 2. Ryszard Zaionc - I wice Prezes ZW SEiRP
 3. Józef Piasecki - wice Prezes  ZW SEiRP
 4. Jadwiga Műller - wice Prezes ZW SEiRP
 5. Andrzej Kania - sekretarz
 6. Danuta Szymańska - skarbnik
 7. Bronisław Klemens - członek
 8. Krzysztof Jakubiak - członek
 9. Wacław Benecki - członek
 10. Wiesław Kośmider-  członek 
 11. Kazimierz Tarasek - członek
 12. Andrzej Ostrowski - członek
 13. Ryszard Judek - członek
 14. Robert Pietrasiński - członek
 15. Jerzy Piotrowski - członek.

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 1. Bernard Sykuter.
 2. Ryszard Sujkowski.
 3. Ewa Lewandowska.
 4. Celina Romanowska.
 5. Paweł Masłowski.

Autor: Roman Skrzeszewski
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony