Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Cywilnych Policji

Policja Kujawsko-Pomorska

Jak wstąpić do Związku?

Aby przystąpić do Związku, należy wypełnić oraz złożyć oryginalny formularz Deklaracji Członkowskiej, dostępny u Przewodniczącej NSZZ „S” Pracowników Cywilnych Policji, adres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, pok. 219 (II piętro), tel. 47 751 13 35.
  

 

Autor: Hanna Kurkiewicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Pliki do pobrania