Przekraczasz prędkość - licz się z konsekwencjami - Wiadomości - Policja Kujawsko-Pomorska

Wiadomości

Przekraczasz prędkość - licz się z konsekwencjami

Data publikacji 01.07.2020

Według danych statystycznych niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, która pochłania dziesiątki istnień ludzkich. Poprawiająca się infrastruktura zachęca do szybszej i bardziej komfortowej jazdy. Niestety, wielu kierujących nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, podejmują ryzykowne, brawurowe i nieprzemyślane decyzje, co skutkuje coraz większą ilością zdarzeń drogowych.

Aby wyeliminować z ruchu piratów drogowych 18 maja 2015 r. weszły w życie nowe przepisy drogowe dla kierowców, w tym utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Zgodnie z art. 135 pkt.1a Prawa o ruchu drogowym kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym prawo jazdy zostanie zatrzymane na 3 miesiące bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta.

Po zatrzymaniu blankietu funkcjonariusz wystawi pokwitowanie, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny od chwili jego zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust.1a, w okresie 72 godzin.

Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, trzymiesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy. Pomimo to, jeżeli kierowca zdecyduje się ponownie wsiąść za kierownicę, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości, zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi, włącznie z jej poboczami i chodnikiem, a tym samym na reakcję kierującego.

 

 

 

Autor: sierż. szt. Agnieszka Bubień
Publikacja: Kamila Ogonowska