SZPiFP-87-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-87-20

Data publikacji 28.07.2020

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/366728

Zamawiający w zakresie:

1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik