SZPiFP-110-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-110-20

Data publikacji 29.09.2020

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/381384

 

Zamawiający w zakresie:

1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .

2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontatk umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska