SZPiFP-76-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-76-20

Data publikacji 08.07.2020

Dostawa płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów KWP w Bydgoszczy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/362428

 

 

 

Zamawiający w zakresie:
1. pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .
2. pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
Autor: Katarzyna Zbilska
Publikacja: Katarzyna Zbilska