SZPiFP-96-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-96-20

Data publikacji 11.08.2020

Remont mieszkania służbowego przy ul. Jarzębinowej w Bydgoszczy

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem nieważności:

1) w formie pismenej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego podany w SIWZ

albo

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kawlifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platfromę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/369647