SZPiFP-93-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-93-20

Data publikacji 11.08.2020

Dostawa sprzętu komputerowego, informatycznego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369788

 

 

Zamawiający w zakresie:

1. Pytań technicznych związanych z działaniem systmeu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 0202, cwk@platformazakupowa.pl .

2. Pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.