SZPiFP-137-20 - Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 30.000 Euro

SZPiFP-137-20

Data publikacji 14.12.2020

Dostawa tonerów do urządzeń powielających dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/406793

Zamawiający w zakresie:

1. Pytań technicznych związanych z działaniem systmeu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 101 0202, cwk@platformazakupowa.pl .

2. Pytań merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

 

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik