SZPiFP-11-21 - Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-11-21

Data publikacji 12.04.2021

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 4f w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty  zamówienia bezpośrednio związane z postępwaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem nieważności w formie elektorniczne lub w postaci elektornicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445207

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Pliki do pobrania