SZPiFP-3-21 - Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł - Policja Kujawsko-Pomorska

Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-3-21

Data publikacji 27.04.2021

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz monitoringu kwartalnego budynków i pojazdów służbowych Policji w województwie kujawsko – pomorskim.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/450950

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska