Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-70-22

Data publikacji 13.06.2022

Posterunek Policji w Unisławiu ul. Parkowa 20B – remont bieżący: docieplenie elewacji i stropodachu, remont klatki schodowej oraz schodów zewnętrznych

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postęowaniem o udzielenie zamówienia. 

Ofertę w niniejszym postępowaniu skłąda się pod rygorem niewazności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/626503

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony