Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-73-22

Data publikacji 22.06.2022

Dostawa oleju opałowego do jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postęowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym ostępowaniu skada się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/629813

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony