Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-126-22

Data publikacji 19.10.2022

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Posterunek Policji w Niemczu – budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko 040306_2.0008.81/21 w technologii modułowej

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zminy i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wyłącznie przez Platformę: https://platformazakupowa.pl/transakcja/678249

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony