Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-128-22

Data publikacji 26.10.2022

Przygotowanie i dostarczanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Aleksandrowie Kujawskim oraz przygotowanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Tucholi

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśneinia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wyłącnzie przez Plafformę:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/682087

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony