Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP w Bydgoszczy - BIULETYN RAPORT - Policja Kujawsko-Pomorska

 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 14.12.2019

Rok 2019 w działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy był dobrym rokiem. Wspaniałe zaangażowanie krwiodawców, policjantów i pracowników Policji pracujących w naszej jednostce zaowocowało przeprowadzaniem 5 akcji na terenie Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Razem krew oddało 185 osób, co dało 65,264 litrów krwi. Każda oddana kropla stawała się nadzieją dla najbardziej potrzebujących.

Ofiarność krwiodawców zasługuje na najwyższe słowa uznania. Dlatego wielu z nich, zostało odznaczonych w ciągu całego roku brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami Honorowego Dawcy Krwi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje odznaczony w listopadzie br. przez Ministra Zdrowia odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu kolega Michał Swobodziński, na co dzień pracujący w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Bydgoszczy, któremu serdecznie gratulujemy.  

Dzięki wielkiej wrażliwości krwiodawców możliwe było ratowanie wielu osób zdanych wyłącznie na szlachetną pomoc drugiego człowieka, a bezcenny ofiarowany dar jest wyjątkowym aktem miłości, który przywraca wiarę w ludzką solidarność.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom Terenowej Stacji w Bydgoszczy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bez których nie odbyłoby się żadne przedsięwzięcie oddawania krwi. Miła atmosfera i sprawne działanie podczas akcji jest tylko zachętą do tego, że warto dzielić tym darem.

Kolejna akcja już 10 stycznia 2020 r. w godzinach 8.00-12.00 w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, na którą serdecznie zapraszamy. 
 

Autor: podkom. Paulina Malinowska
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

  • kobieta wykonuje badanie krwi
  • policjantka oddaje krew
  • policjanci siedzą przy stole i pozują do zdjęcia
  • kobieta bada krew
  • dwie kobiety i osoba przebrana za krople krwi pozują do zdjęcia
  • mężczyzna i osoba przebrana za kroplę krwi pozują do zdjęcia
  • dwóch policjantów i osoba przebrana za kroplę krwi pozują do zdjęcia
  • mężczyzna i osoba przebrana za kroplę krwi pozują do zdjęcia
  • cztery osoby pozują do zdjęcia

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.