Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – SHOOTING