INSP. PIOTR LECIEJEWSKI PEŁNI OBOWIĄZKI KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY

Data publikacji 13.03.2020

Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotrowi Leciejewskiemu, dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się w małym gronie. Uczestniczyli w niej Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W dzisiejszych warunkach zrezygnowano z oficjalnej uroczystości i pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotra Leciejewskiego, Zastępca Komendanta Głównego Policji przedstawił szefom komend miejskich i powiatowych podczas, zorganizowanej w tym celu, wideokonferencji.

- Wiem, że uroczystość jest nietypowa, ale taka wynika z sytuacji jaka panuje. Znam insp. Piotra Leciejewskiego wiele lat. Jestem bardzo dumny, że z pionu kryminalnego trafia na tak wysokie stanowisko. Jest Oficerem niezmiernie doświadczonym i merytorycznym… Wiem, że Pan Komendant lubi stawiać „wysoko poprzeczkę” – powiedział nadinsp. Kamil Bracha.

Następnie głos zabrał insp. Piotr Leciejewski, zwracając się do komendantów miejskich i powiatowych:

- Serdecznie dziękuję za te słowa. Cieszę się, że będę mógł pełnić z Wami tę służbę, którą stawiam i cenię ponad wszystko. Dla mnie polityka prowadzenia jednostki jest polityką otwartych drzwi, jasnych i kompetentnych rozmów. Liczę bardzo na Państwa pomoc. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się osobiście.

Insp. Piotr Leciejewski do Policji wstąpił 01.09.1993 r. trafiając do Komendy Rejonowej Policji Poznań-Grunwald. Od początku służby związany był z pionem kryminalnym, choć w swojej karierze zajmował także stanowiska kierownicze w pionie prewencji. Był m.in. Komendantem Powiatowym Policji w Śremie, Komendantem Miejskim Policji w Lesznie, a ostatnio Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za nadzór nad pionem kryminalnym.

W trakcie służby odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Insp. Piotr Leciejewski urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

 

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Polecane filmy: Kanał YouTube KWP w Bydgoszczy

Aktualności Sztuki Wyboru

    Adres redakcji:
 
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 588 13 90
Napisz do nas
 
W sprawie nadsyłania materiałów redakcyjnych prosimy o kontakt:
asp. sztab. Paulina Malinowska, tel. (52) 588 13 20
paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl
 
    Materiały prasowe:

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji, zmiany tytułów i opracowania redakcyjnego przyjętych tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania listów i nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na stronie internetowej www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada. Kopiowanie materiałów tylko za zgodą redakcji.