Biuro Spraw Wewnętrznych

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Data publikacji 18.09.2015

Wydział w Bydgoszczy Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji  jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze  całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości  popełnianej  przez policjantów i pracowników  Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych  w art. 296 - 306 Kodeksu karnego, wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw a także - w zakresie zleconym przez Inspektora  Nadzoru Wewnętrznego – funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
 

 

 

Dane teleadresowe 

tel. 47 751 50 31, czynny od pn.-pt. 7.30-20.00
fax 47 751 50 31

e-mail: bswp.bydgoszcz@policja.gov.pl

85-090 Bydgoszcz
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

 

 

 

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony