Działalność socjalna

Działalność socjalna polega na realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy socjalnej pracownikom Policji, emerytom - rencistom KWP w Bydgoszczy oraz Policji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KWP w Bydgoszczy oraz Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policji można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Socjalnych Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 47 751 52 31.

Powrót na górę strony