SZKOLENIA Z NARKOTYKÓW DLA PIONU KRYMINALNEGO

Szkolenia z narkotyków dla pionu kryminalnego

W 2022 roku zrealizowano szkolenie w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania substancji odurzających, psychotropowych lub wybuchowych dla 167 funkcjonariuszy pionu kryminalnego KWP w Bydgoszczy i jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Trzydniowe szkolenia odbyły się w czterech grupach w ramach projektu pod nazwą „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” i zostały sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W czasie szkolenia, jego uczestnicy zostali zapoznani z: właściwościami poszczególnych grup środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych w świetle regulacji prawnych, analizą przypadków w zakresie ujawnienia substancji narkotycznych i wybuchowych na podstawie wcześniejszych realizacji Policji oraz algorytmami działania odpowiednich służb i instytucji w przypadku ujawnienia substancji narkotycznych, wybuchowych na cele postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym.

Szkolenie zostało zrealizowane przez Usługi Kryminalistyczne Waldemar Krawczyk w Legionowie.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

  • Funkcjonariusze na sali konferencyjnej podczas szkolenia.
    Funkcjonariusze w trakcie szkolenia.
Powrót na górę strony