Profesjonalizacja kształcenia dyżurnych – drogą do paneuropejskiego systemu zarządzania kryzysowego

Profesjonalizacja kształcenia dyżurnych – drogą do paneuropejskiego systemu zarządzania kryzysowego

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy była partnerem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w realizacji projektu zatytułowanego „Profesjonalizacja kształcenia dyżurnych – drogą do paneuropejskiego systemu zarządzania kryzysowego” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy była partnerem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w realizacji projektu zatytułowanego „Profesjonalizacja kształcenia dyżurnych – drogą do paneuropejskiego systemu zarządzania kryzysowego” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Podstawowym celem przedsięwzięcia był rozwój umiejętności osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe oficerów dyżurnych policji i straży pożarnej, w szczególności z zakresu zarządzania kryzysowego. W 4 wymianach doświadczeń wzięło udział 24 funkcjonariuszy reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy i Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie. Wymiany odbyły się w Holandii (11-17.09.2011 r. – Policja Regionu Hollands-Midden), Republice Czeskiej (16-22.10.2011 r. – Komenda Główna Policji Republiki Czeskiej w Pradze), Wielkiej Brytanii (9-16.10.2011 r. – Policja Regionu Avon and Somerset) i Portugalii (9-15.10.2011 r. – Komenda Miejska Policji w Porto).


Przedstawiciele kujawsko-pomorskiej Policji podczas pobytu w Pradze w Republice Czeskiej mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
  • funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Ratownictwa 112,
  • funkcjonowanie systemu e-Call,
  • zintegrowane stanowiska operacyjne Policji,
  • system nadzoru wizyjnego,
  • działania Policji Republiki Czeskiej w sytuacjach zagrożenia ładu i porządku publicznego,
  • czeskie szkolnictwo policyjne,
  • współpraca międzynarodowa.
Na podstawie sprawozdań uczestników wymian został opracowany Raport końcowy z realizacji projektu, który zawiera opis systemów i modeli funkcjonowania zarządzania kryzysowego, pracy służb dyżurnych oraz wnioski przedstawiające tzw. dobre praktyki partnerów zagranicznych.  


Izabela Adamczak-Garstecka
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
KWP w Bydgoszczy


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony