Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Data publikacji 18.09.2015

Celem strategicznym programu w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa.

logotyp Program Regionalny, Narodowa strategia rozwojuRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 to jeden z 16 regionalnych programów służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Celem strategicznym  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Cel strategiczny programu jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów.
  2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu.
  3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony