Archiwum aktualności do 2015 roku

Posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Data publikacji 18.09.2015

Organizatorem wiosennego posiedzenia Krajowego Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Hucisku, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, była Śląska Grupa Wojewódzka IPA Region Zawiercie.

Organizatorem wiosennego posiedzenia Krajowego Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Hucisku, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, była Śląska Grupa Wojewódzka IPA Region Zawiercie.
 
Obrady otworzył Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk. W dalszej kolejności, członkowie prezydium przedstawili najważniejsze sprawy dotyczące działalności Sekcji Polskiej. Między innymi poruszano kwestię nowych legitymacji członkowskich. Te, które obowiązują w roku 2014, są przejściowe. Od przyszłego roku zastąpi je nowy wzór ze zdjęciem. Sekretarz Generalny Arkadiusz Skrzypczak omówił program  seminariów dla policjantów, które odbędą się w Gimborn /Niemcy/ oraz na Krecie /Grecja/.
 
W tym roku również będzie kontynuowany Placement Program /wymiana stażowa policjantów/ z Niemcami, Wielką Brytanią, Irlandią, USA oraz Węgrami. Planowana jest  w bieżącym roku wymiana grup wojewódzkich i regionów z Autonomiczną Republiką Tatarstanu  oraz Rumunii. Spodziewamy się również wizyt policjantów z innych krajów. Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Jerzy Archacki wykazał chęć udzielenia pomocy w przyjęciu delegacji zagranicznych policjantów.
 
Arkadiusz Skrzypczak omówił  też  udział IPA Sekcja Polska w organizacji 95 rocznicy powołania polskiej Policji,  a także  we współorganizacji  Konferencji  FBI w Warszawie. Skarbnik SP przedstawił analizę aktualnego stanu budżetu SP IPA oraz zakładane w tej sprawie prognozy.

Poszczególni prezesi grup wojewódzkich omówili swoje osiągnięcia  w organizacji imprez sportowych i  kulturalnych. Zredagowali też sprawę kontaktów z zagranicznymi sekcjami  IPA. Należy wspomnieć, że sekcje zagraniczne zapraszają do wzięcia udziału w kongresach i sympozjach. Pozostałe sprawy poruszane przez prezydium jak i poszczególnych prezesów to nadanie odznaczeń „Za zasługi dla SP IPA’’, przyjęcie uchwały do tytułu „Zasłużony dla SP IPA’’, ogłoszenie konkursu fotograficznego, a także kwestia naszych stron internetowych oraz aktywność członków IPA na portalu społecznościowym Facebook. Arkadiusz Skrzypczak przedstawił możliwość  wzięcia udziału członków IPA w „Marszu Żywych’’, co wiąże się z wyjazdem do Krakowa i Oświęcimia. Marsz zaplanowany jest wspólnie z policjantami izraelskimi.

Wiosenne posiedzenie krajowego zarządu zostało zorganizowane przez Śląską Grupę Wojewódzką  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w miejscowości Hucisko, położonej w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.


Opracował:  Krzysztof Warchał


Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony