IPA - informacje

Powstanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Bydgoszczy

Data publikacji 18.09.2015
W dniu 12 października 1992 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się zebranie założycielskie Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Pierwszym prezesem został Mirosław Laudański. Po nim fotel prezesa przejął Jacek Zieliński, który jest twórcą biuletynu IPA i strony internetowej.

Od 1999 roku funkcję prezesa pełnił Krzysztof Rozpędowski, który przyczynił się do dalszego rozwoju KPGW IPA a także, nawiązując kontakty z sekcjami międzynarodowymi różnych krajów, zapoczątkował i rozwinął współpracę międzynarodową. W 2003 roku ponownie wybrano Jacka Zielińskiego na prezesa KPGW IPA. Był on organizatorem wielu imprez i uroczystości, między innymi zainicjował cykl corocznych imprez o charakterze międzynarodowym „Pożegnanie Lata”.

Na przestrzeni lat wielu policjantów - członków IPA brało udział w seminariach zagranicznych i wyjazdach szkoleniowych, m.in. grupa płetwonurków wyjechała na szkolenie do USA. Organizowane były również kursy językowe, rajdy i spływy kajakowe. Przyjmowaliśmy i gościliśmy policjantów oraz ich rodziny z wielu krajów. Organizowaliśmy także pomoc humanitarną dla zagranicznych sekcji IPA oraz pomagaliśmy w organizacji konwojów humanitarnych.

W dniu 19 czerwca 2010 roku odbyły się wybory do zarządu KPGW IPA
. Został wybrany nowy skład zarządu, na czele którego stanął Jerzy Archacki. Wybór nowego zarządu zapoczątkował nową kartę w rozwoju Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej. Na wstępie nawiązano bliską współpracę z Mundurowym Klubem Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej /klub policyjny/ oraz zapoczątkowano zmiany strukturalne Grupy: przywrócono Region Toruń w struktury KPGW IPA, reaktywowano Regiony Brodnica i Ciechocinek, a także podjęto działania mające na celu utworzenie Regionu Grudziądz i Włocławek.

Obecnie Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka składa się z następujących Regionów: Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek i Brodnica.

Dzięki przychylności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz dużemu zaangażowaniu nowego prezesa KPGW IPA, otrzymaliśmy nowe pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem technicznym. Pozwoli to nam jeszcze bardziej zmobilizować naszą pracę na rzecz służb policyjnych. W przyszłym roku planujemy nowe przedsięwzięcia, które, jak mamy nadzieję, pozwolą na bliższą integrację naszego środowiska.

Zapraszamy wszystkich policjantów i emerytów policyjnych, którym bliskie są idee International Police Association, do wstąpienia w szeregi naszego stowarzyszenia funkcjonującego zgodnie z mottem: SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.

 

Krzysztof Warchał
red. Biuletynu KPGW IPA
źródło: ipapolska.pl


 
Publikacja: Piotr Pawlaczyk
KWP w Bydgoszczy
administrator www

 

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony