Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 18.09.2015

Baner kierownictwo

 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego:
mł. insp. Radosław Jądrzak

Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego:
podinsp. Marcin Kuś

 

Kierownictwo LK KWP w Bydgoszczy:

 

 
2016-2021 mł. insp. Bogdan Kamiński
2011-2016 mł. insp. Sławomir Barca
2003-2011 mł. insp. Jarosław Drzewiecki
1987-2003 mł. insp Brunon Jaruminowski
1972-1987 mjr Bogusław Dymel
 
 
Naczelnik Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności w Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów, Sekcji Chemii  oraz Zespołu ds. Jakości, Organizacji i Nadzoru.
Zastępca Naczelnika Laboratorium nadzoruje pracę oraz realizację czynności w Sekcjach Daktyloskopii i Traseologii, Technik Audiowizualnych.
Obecną strukturę Laboratorium Kryminalistycznego oraz specjalności badawcze przedstawia poniższy schemat.
 
 
Struktura Laboratorium Kryminalistycznego:
 1. 1.    Naczelnik Laboratorium
 2. 2.    Z-ca Naczelnika Laboratorium
 3. Zespół ds. Jakości, organizacji i nadzoru
      3a. Kierownik ds. Zarządzania Jakością
      3b. Wojewódzki Koordynator ds. techniki kryminalistycznej
      3c. Z-ca Wojewódzkiego Koordynatora ds. techniki kryminalistycznej
 4. Sekretariat
 5. Komórki organizacyjne LK

5a. Sekcja Daktyloskopii i Traseologii

 • badania daktyloskopijne
 • badania śladów rękawiczek
 • badania traseologiczne

5b. Sekcja Mechanoskopii i Badań Dokumentów

 • badania mechanoskopijne
 • badania wypadków drogowych
 • badania poligraficzne
 • klasyczne badania dokumentów
 • techniczne badania dokumentów
5c. Sekcja Chemii
 • badania chemiczne
 • badania materiałów i urządzeń wybuchowych
 • badania osmologiczne
5d. Sekcja Technik Audiowizualnych
 • badania informatyczne
 • badania cyfrowych nośników danych
 • badania antroposkopijne
 • analiza plam krwawych
   
 
 
 

Autor: Opr. Marcin Piasecki LK KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony